Történet... nem semmi....

Két fiatalember egy este színház után hazafelé tartott, és megláttak egy jólöltözött, csinos fiatal hölgyet, akit feltunoen követni kezdtek. Az egyik férfi odaszólt a másiknak:
- Nem sajnálnék 100000 forintot, ha egy éjszakát vele tölthetnék!
Nagy meglepetésükre a no hátrafordult, és így szólt:
- Rendben, akkor 100000 Ft!
Mivel a nonek jó megjelenése és kellemes hangja volt, a férfi elbúcsúzott barátjától, és elkísérte a not a lakására, ahol azonnal ágyba is bújtak. Másnap reggel a fiatalember átadott a nonek 50000 Ft-ot, és távozni készült. A no így szólt:
- Ha nem kapom meg a másik felét is a pénzemnek, beperellek!
A férfi persze kinevette:
- Kíváncsi vagyok, hogy gondolod a dolgot!
Másnap nagy meglepetésére idézést kapott, jelenjen meg a bíróságon, mint alperes. Rögtön elrohant az ügyvédjéhez, és elmondta, mi is történt. Az ügyvéd így szólt:
- Nem hiszem, hogy a no megnyerhetné ezt a pert, de érdekes lesz meghallgatni, hogyan is tálalja fel az esetet.
A tárgyaláson a no ügyvédje a szokásos formaságok után így szólt a bíróhoz:
- Tisztelt bíró úr! Ügyfelemnek van egy kis tulajdona, egy kertecske, némi bozóttal körbevéve. Ezt a birtokot o bérbe adta az alperesnek adott idotartamra 100000 forintért. Az alperes a birtokjogot megkapta, a tulajdont nagymértékben használta is, ám a visszaszolgáltatáskor csak a kialkudott bérleti díj felét, 50000 forintot fizetett. A bérleti díj az átadott tulajdon minoségéhez és a kialkudott használati idohöz mérten nem jogellenesen magas, így kérem a Bíróságot, hogy kötelezze az alperest a hátralék megfizetésére.
A férfi ügyvédje igencsak elámult az ügy tálalásán. A módszerhez igazodva kissé megváltoztatta védekezésének módját. Így szólt a bíróhoz:
- Bíró úr! Ügyfelem véleménye szerint a hölgy tulajdona valóban figyelemre méltóan szép környezetben lévo, gondosan karbantartott birtok. Azonban ügyfelem talált egy forrást is a birtokon, mely köré saját köveket helyezett el, saját tulajdonában lévo csövét és saját pumpát engedett bele, mindezt a munkát tulajdon két kezével végezve. Az ekképpen elvégzett munka véleményünk szerint igencsak ellensúlyozza a meg nem fizetett tartozást, ezért kérem a Bíróságot, hogy a hölgy követelését utasítsa el.
A no ügyvédjének válasza így hangzott:
- Bíró úr! Ügyfelem elismeri, hogy az alperes valóban találhatott forrást a birtokon, mivel ez természettol fogva a birtok elválaszthatatlan része, ám errol az alperesnek már korábban tudomása kellett legyen. Az alperes valóban létrehozta az általa leírt létesítményt, ám ha nem tudott volna elozetesen a forrásról, igen valószínu, hogy a bérleti tranzakció létre se jön. Fontos még megjegyeznem, hogy a bérleti ido lejártakor az alperes az említett köveket eltávolította, a csövet a forrásból kihúzta, és a pumpát is magával vitte. Ezen muvelet közben nemcsak megbontotta a környezo bozót természetes állapotát eszközeinek elszállításakor, de a forrást is eredeti méretéhez képest erosen kitágítva hagyta ott, ezzel egy esetleges újabb, hasonló összegu bérbeadás esélyeit jelentosen csökkentve. Tehát ezek figyelembevételével kérjük a követelés megítélését.
A no megnyerte a pert.